Tynkowanie - Docieplenia domów tychy 506-244-819

Tynkowanie elewacji (natrysk)

Szybko i wydajnie


Natryskowe nakładanie tynków cienkowarstwowych ma wiele zalet. Przede wszystkim, użycie agregatu przyspiesza dwukrotnie wykonanie tynku. Skraca to czas pracy firmy wykonawczej, co w konsekwencji wpływa na niższe koszty. Maszynowe narzucanie tynku zmniejsza też jego zużycie. W przypadku nowości rynkowej – tynku cienkowarstwowego Natryskowa technologia jest wygodna, gdyż pozwala na przerwanie pracy w dowolnym momencie, bez konieczności, jak w metodzie ręcznej, dojścia na przykład do narożnika budynku. Sposób aplikacji ułatwia także tynkowanie miejsc trudnych, takich jak na przykład gzymsy, bonie, ściany owalne i zewnętrzne elementy ozdobne.